ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง


GES Survey Online 
statXchange
จอมยุทธ (ศาสตร์) สท.
ระบบ DPIS
 

 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2013-08-07 21:58:58
สำนัก/กอง :   ไม่ระบุ
เรื่อง :   รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน์" วันที่ 13 สิงหาคม 2556
ผู้รับ :   สำนัก/กอง/กลุ่มเทียบเท่า
Files Attach :  
Attach Files :